Ključni podaci tvrtke

Službeni naziv: Zagrebačke pekarne Klara d.d.
Adresa sjedišta: Utinjska 48, 10020 Zagreb
Kontakt telefon: 00385 1 3688 400
E-mail: klara@klara.hr
Matični broj: 03277780
Osobni identifikacijski broj: 76842508189
Porezni broj: HR76842508189
Direktor društva od 01.04.2017.: Petar Thür, prof. 
Predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Plodinec, dipl.oec.
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080015097
Temeljni kapital društva iznosi 113.504.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Ukupni broj izdanih dionica je 283.760. Nominalni iznos dionice je 400,00 kn.

Računi kod poslovnih banaka:
HR6624020061100436001 – Erste&Steiermärkische bank d.d.
HR6824070001100659963 – OTP banka d.d.
HR6425000091101446324 – Addiko bank d.d.